یلدای ایرانی

 

یلدا یعنی ما. یلدا نشانی از فرهنگ ماست.یعنی ما همه ی ایرانیان همواره در تاریکی و روشنایی با هم هستیم و تولد خورشید را امید خواهیم داشت.

و یلدا گواهی بر خرد و دانش ایرانی است.او که هزاران سال پیش با اندیشه در گردش شب و روز، ماه و سال، گاهشماری را فراگرفت و با دانش خود برای زندگی بهتر و زمینی آبادتر کوشید.

 

 

                    

+ نوشته شده توسط هادی در جمعه سی ام آذر ۱۳۸۶ و ساعت 19:48 |